top of page

Nærsnes Backyard 

Bedrift og Hobbystand

Bedrift og Hobbystand

Arrangementstart: kl 10:30

Alle stand kan starte å rigge kl 8:00

Alle stand skal være ferdig rigget kl 10:15

Felles standavsluttning kl 15:00 

Alle stand avslutter samtidig.


Vi har opptil 24 stand på 4x4 meter.

Her kan du bygge din personlige stand slik du ønsker med eller uten telt. Standene er plassert på Nærsnes banen ved start/mål.

Standplassen er gratis og vi oppfordrer til demoer, salg, konkurranser og vise frem din bedrift på best mulig måte.

Ønsker du å ha stand send epost til post@bamford1869.no

Har du spørsmål om stand eller ønsker bistand til markedsmateriell; rollop, plakater e.l. kan du kontakte Stine 90181893/stine@virvelmedia.no

Stand: News
bottom of page