top of page

Mat/Servering

Mat og drikke er en viktig del av Nærsnes Backyard for både deltakerne og besøkende. Det er egne bord med mat til deltakerne i løpet som er inkludert i påmeldingsavgiften og det er planlagt flere boder med mat til frivillige, støtteapparat og besøkende. Disse er det våre samarbeidspartnere som står bak. 
Vi ønsker å fokusere på mat som er sunn, helst fra lokale produsenter og som har  lavt klimaavtrykk, og matsvinn skal være i fokus.
Det vil bli oppfordret til at deltakerne i løpet har med sin egen gjennbrukskopp for å begrense bruk av engangsemballasje.

100 (15).jpg
Mat/Servering: News
bottom of page