top of page

Bærekraft

Nærsnes Backyard skal ha så lavt klimaavtrykk som mulig, og målet er at  90% av alt avfall fra arrangementet skal kildesorteres. Samtidig jobber vi for at minimum 50% av maten og drikken som serveres skal være lokal og totalt matsvinn skal være mindre enn 5%.
Alt av engangsbestikk og servise skal være i komposterbart materiale, og vi ber om at alle deltakere i løpet har med sin egen gjennbrukskopp for å begrense bruk av engangsemballasje.
Løypemarkeringen er laget av nedbrytbar materiale, og etter løpet vil all markering fjernes av frivillige.

bærekraft.PNG
Bærekraft: News & Updates
bottom of page